Electronic Revival

The Day of Electronic Music Cekcyn » 2013

Lista Artystów którzy wystąpią w ramach festiwalu

1. Soundwalker
2. Endorphine
3. VANDERSON
4. OPERATORS
5. Electronic Revival
6. Beside Logic

Pełne informacje będziemy dołączać po dostarczeniu przez wykonawców.